"Ако си се упутио према циљу, и путем почео да застајкујеш и камењем гађаш сваког пса који на тебе лаје, никада нећеш стићи на циљ." Достојевски


Posted by Alexandra on 4:17 AM


Све о припреми и полагању испита, као и о предипситним обавезама можете прочитати на страници блога http://mnmpripremaispita.blogspot.rs/
Обратити пажњу на термине предаје предиспитних обавеза.

Posted by Alexandra on 7:03 AM


Школска 2015/2016.

Евиденцију о (пред) испитним обавезама студената који су наставу слушали 2013/2014., 2012/2013., 2011/2010. и 2009/2010. године можете преузети на линку испод. Студенти који нису предали неку од (пред)испитних обавеза треба да их донесу и предају најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну).

Студенти који су наставу слушали школске 2010/2011. (а нема их у табели испод), као и школске 2009/2010. и 2008/2009., а нису положили испит Методика наставе математике доносе и предају све набројане обавезе (практикумсвеску са урађеним свим питањима из уџбеника, 3 припреме (проблемска настава, програмирана настава и припрема за рад у комбинованом одељењу, један тест (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору) најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну)). Уколико су им свеска и практикум већ прегледани, онда се само доносе на увид приликом предавања преосталих (пред)испитних обавеза.

Студенти који су наставу слушали школске 2007/2008. и раније (број индекса 05 и старији)најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јунудоносе и предају следеће: 4 припреме (једна припрема са обрадом новог градива из области геометријских садржаја, једна припрема - проблемска настава, једна припрема - програмирана настава и једна припрема за рад у комбинованом одељењу) и тест за ученике (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору).


Од јунског испитног рока 2015. године (укључујући и њега) студенти који нису предали на време све (пред)испитне обавезе неће моћи да изађу и полажу писмени део испита.

Posted by Alexandra on 9:50 AMЕвиденцију о (пред) испитним обавезама студената који су наставу слушали 2013/2014., 2012/2013., 2011/2010. и 2009/2010. године можете преузети на линку испод. Студенти који нису предали неку од (пред)испитних обавеза треба да их донесу и предају најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну).

Студенти који су наставу слушали школске 2010/2011. (а нема их у табели испод), као и школске 2009/2010. и 2008/2009., а нису положили испит Методика наставе математике доносе и предају све набројане обавезе (практикум, свеску са урађеним свим питањима из уџбеника, 3 припреме (проблемска настава, програмирана настава и припрема за рад у комбинованом одељењу, један тест (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору) најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну)). Уколико су им свеска и практикум већ прегледани, онда се само доносе на увид приликом предавања преосталих (пред)испитних обавеза.

Студенти који су наставу слушали школске 2007/2008. и раније (број индекса 05 и старији), најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну) доносе и предају следеће: 4 припреме (једна припрема са обрадом новог градива из области геометријских садржаја, једна припрема - проблемска настава, једна припрема - програмирана настава и једна припрема за рад у комбинованом одељењу) и тест за ученике (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору).


Од јунског испитног рока 2015. године (укључујући и њега) студенти који нису предали на време све (пред)испитне обавезе неће моћи да изађу и полажу писмени део испита.

Posted by Alexandra on 9:41 AMЕвиденцију о (пред) испитним обавезама студената који су наставу слушали 2013/2014., 2012/2013., 2011/2010. и 2009/2010. године можете преузети на линку испод. Студенти који нису предали неку од (пред)испитних обавеза треба да их донесу и предају најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну).

Студенти који су наставу слушали школске 2010/2011. (а нема их у табели испод), као и школске 2009/2010. и 2008/2009., а нису положили испит Методика наставе математике доносе и предају све набројане обавезе (практикум, свеску са урађеним свим питањима из уџбеника, 3 припреме (проблемска настава, програмирана настава и припрема за рад у комбинованом одељењу, један тест (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору) најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну)). Уколико су им свеска и практикум већ прегледани, онда се само доносе на увид приликом предавања преосталих (пре)испитних обавеза.

Студенти који су наставу слушали школске 2007/2008. и раније, најмање месец дана пре датума испита у року за који пријављују испит (а када је у питању августовски испитни рок, све обавезе се предају у јуну) доносе и предају следеће: 4 припреме (једна припрема са обрадом новог градива из области геометријских садржаја, једна припрема - проблемска настава, једна припрема - програмирана настава и једна припрема за рад у комбинованом одељењу) и тест за ученике (или контролну вежбу или писмени задатак са решењима и критеријумом бодовања за наставну тему по избору).


Од јунског испитног рока (укључујући и њега) студенти који нису предали на време све (пред)испитне обавезе неће моћи да изађу и полажу писмени део испита.

Рок за предају (пред)испитних обавеза за јунски испитни рок је 29. мај 2015. године.
Објављено 12. маја 2015. године.

Posted by Alexandra on 8:54 AM


Преузмите сређену листу бодова за студенте који су испит положили у јунском испитном року.

Упис оцена је у понедељак 30. јуна 2014. године (не мора лично). Увид у радове је од 11.00 до 12.00h.


Студенти, којима су практикуми прегледани, могу преузети исте у понедељак у 12.00h.

Преостали предати практикуми биће прегледани до 5. јула и затим ће бити објављена листа бодова.

Posted by Alexandra on 5:10 AM


Овде можете преузети резултате за трећу годину.

Остали резултати су:

Методика наставе математике, учитељ, положили су:  33/04 и 2/09.

Васпитачи, други колоквијум положили су: 15/11(16 бод.); 20/11(16 бод.) и 30/11(18 бод.)

Васпитачи, цео испит, положио је 53/11

ППМ испит положила су сва четири кандидата.

Упис оцена је 30. јуна у 12.00h, а и увид у радове од 11.00 до 12.00h.

Posted by Alexandra on 12:50 PM

Претражи